პარტნიორები

„პროექტმშენკომპანი“ მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ და უცხოელ პარტნიორებთან საპროექტო და ტექნიკური ზედამხედველობის სფეროში.

ადგილობრივი პარტნიორები:

 • ,,ტრანსპროექტი”  – საპროექტო ორგანიზაცია
 • ,,ბითი” – საპროექტო  ორგანიზაცია
 • ,,აიდიემი”- საპროექტო ორგანიზაცია
 • ,,მაგისტრალი” – საპროექტო ორგანიზაცია
 • ,,კავტრანსპროექტი” – საპროექტო ორგანიზაცია
 • გზების ზედამხედველობის მოდერნიზაციისა და რეაბილიტაციის დირექცია – საზედამხედველო კომპანია
 • ,,გზამშენპროექტი” – საზედამხედველო კომპანია

უცხოელი პარტნიორები:

 • Kocks consult GMBH  – საპროექტო საზედამხედველო კომპანია – გერმანია
 • Soyuztransproekt – საპროექტო კომპანია – უკრაინა
 • Roughton International Ltd –  საპროექტო საზედამხედველო კომპანია – დიდი ბრიტანეთი
 • Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd – საპროექტო საზედამხედველო კომპანია – ინდოეთი
 • TPF Getinsa Euroestudios, s.l. – საპროექტო საზედამხედველო კომპანია – ესპანეთი
 • EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. branch in Georgia – საპროექტო საზედამხედველო კომპანია – ესპანეთი
 •  The Constant Department of China Railway 23 bureau – სამშენებლო კომპანია – ჩინეთი
 • Azinshaat – სამშენებლო კომპანია – აზერებაიჯანი